Kostel Proměnění Páně ve Volyni

Na návrší Malsička stojí pozdně renesanční kostel z let 1580-1618. Byl postavený z fundace řeznického mistra Matěje Dršky. Uvnitř jsou dochované zbytky raně barokních fresek. Nedostavěná smuteční síň je dnes využívána jako Galerie Na shledanou.


Mapa