Kaple Anděla Strážce ve Volyni

Nad městem na vrchu Královice nelze přehlédnout novogotickou kapli z roku 1858. Byla postavená podle plánů volyňského rodáka a architekta Josefa Niklase (1817-1877). Dále v lese jsou kapličky sv. Šebestiána a sv. Vojtěcha.

Kontakt:

+420 383 317 211
info@mu.volyne.cz
www.volyne.eu


Mapa