Muzeum řeky Otavy a voroplavby - Střelské Hoštice

Muzeum řeky Otavy a voroplavby je umístěné v zámku ve Střelských Hošticích. Plavení dřeva na Otavě věrně připomíná devítimetrová maketa celého pramene svázaného z pěti vorových tabulí. Expozice je věnována řece Otavě a základním údajům, přírodním poměrům, fauně a flóře, rýžování zlata, perlorodce říční a nezapomíná ani na turistický projekt Otavské plavby. Své místo má v expozici i historie místního zámeckého objektu a v galerii jsou představena další zapomenutá řemesla našich prarodičů – kovářství a ševcovství. Muzeum je otevřené od června do září.

Kontakt:

Střelské Hoštice 83
387 15 Střelské Hoštice
+420 383 399 748
starosta@strelskehostice.cz
www.strelskehostice.cz


Mapa