Hrobka Enisů a Battagliů

Poblíž samoty Chvalov se nachází památkově chráněná novogotická kaple - hrobka rodu Battagliů z Bratronic a Enisů z Lažan. Rod Battagliů k nám přišel z Benátek a v roce 1677 jim byl přiznán šlechtický stav. V roce 1708 se díky vojenským zásluhám stali svobodnými pány. Rod Enisů patří mezi nejstarší irské rody. Tato rodina patřila vždy k výtečným bojovníků. V roce 1680 jim byl udělen rytířský titul za jejich zásluhy v bojích se Švédy a Turky.


Mapa