Volyňsko

TVRZ VOLYNĚ

Mohutná dvoupatrová palácová budova, v jádru z konce 13. století, ale s řadou pozdějších přestaveb. Na severní straně zachována obranná zeď s příkopem a šestibokou nárožní baštou z doby kolem roku 1500. V objektu sídlí městské muzeum nabízející mnohé zajímavé expozice a krátkodobé výstavy. Muzeum je otevřené celoročně.

Školní 744, 387 01 Volyně

+420 383 372 481

info@muzeum-volyne.cz

www.muzeum-volyne.cz

49°10'2.826"N, 13°53'10.694"E

STARÁ RADNICE ve Volyni

Renesanční budova z doby kolem roku 1550, později barokně upravovaná. V interiérech zbytky renesanční freskové výzdoby, na průčelí sgrafita z roku 1927 od architekta Františka Průši (1892-1956). V autentických prostorách se nachází dlouhodobá expozice o historii města „Renesanční a barokní Volyně“. V přízemí sídlí městské informační centrum.

nám. Svobody 1, 387 01 Volyně

+420 380 123 525

infocentrum@kultura-volyne.cz

www.kultura-volyne.cz

GPS 49°9'58.412"N, 13°53'9.33"E

HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA VOLYNĚ

MARIÁNSKÝ SLOUP – uprostřed náměstí, barokní z roku 1760.

PANSKÝ DŮM ČP. 41 - původně správní budova velkostatku, na průčelí kamenný barokní portál z roku 1714, v současností sídlo městského úřadu, v zadním traktu městské kino, tržnice a galerie.

MĚŠŤANSKÝ DŮM ČP. 141 - původně obecní šatlava, rodný dům významného národohospodáře a politika Josefa Kaizla.

MĚŠŤANSKÝ DŮM ČP. 64 - rodný dům místní umělecké rodiny Boháčů, původně s kvalitní novorenesanční fasádou. V současnosti sídlo základní umělecké školy

SYNAGOGA ve Volyni

Synagoga stojí v místech bývalého židovského ghetta. Jedná se o empírovou stavbu z let 1838-40. Interiéry synagogy nejsou přístupné.

Žižkova 249, 387 0Volyně
49.1666825N, 13.8899461E

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV ve Volyni

Nachází se v části zvané Hradčany. Nejstarší náhrobky tu jsou již ze 17. století.

U vodojemu I, 387 01 Volyně

49°10'3.192"N, 13°52'52.876"E

KOSTEL VŠECH SVATÝCH ve Volyni

Kostel se nachází v sousedství tvrze. Kostel je gotický ze začátku 14. století, později upravovaný, dvoulodní s renesanční vstupní předsíní. Věž byla přistavěna až v roce 1817. Na jižním boku se nachází renesanční epitaf Pavla Dleska a náhrobek Duchka Čtyřkolského z Volovice

49°10'1.979"N 13°53'11.448"E

KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ ve Volyni
Na návrší Malsička stojí pozdně renesanční kostel z let 1580-1618. Byl postavený z fundace řeznického mistra Matěje Dršky. Uvnitř jsou dochované zbytky raně barokních fresek. Nedostavěná smuteční síň je dnes využívána jako Galerie na shledanou.
Hřbitov Malsička
49°9'42.223"N, 13°52'47.880"E

KAPLE ANDĚLA STRÁŽCE ve Volyni

Nad městem na vrchu Královice nelze přehlédnout novogotickou kapli z roku 1858. Byla postavená podle plánů volyňského rodáka a architekta Josefa Niklase (1817-1877). Dále v lese jsou kapličky sv. Šebestiána a sv. Vojtěcha.

+420 383 317 211
info@mu.volyne.cz
www.volyne.eu

49°10'09.66"N 13°53'51.90"E

MĚSTSKÉ MUZEUM VE VOLYNI

Volyňské muzeum sídlí ve tvrzi z 13. století. Jedná se o mohutnou dvoupatrovou palácovou budovu, na severní straně zachována obranná zeď s příkopem a šestibokou nárožní baštou z doby kolem roku 1500. Historické prostory výborně ladí se zajímavými expozicemi, kterých se tu během roku vystřídá mnoho. Venkovní prostor je využíván pro venkovní komornější koncerty.

Školní 744, 387 01 Volyně
+420 383 372 481
info@muzeum-volyne.cz
www.muzeum-volyne.cz
49°10'2.826"N, 13°53'10.694"E

GALERIE NA SHLEDANOU

Galerie je umístěna ve smuteční síňi z 80. let 20. století, která nebyla nikdy dostavená ani uvedená do provozu. V roce 2010 proměněná v galerii zaměřující se na moderní výtvarné umění v kontextu hřbitova. Bližší informace v Muzeu Volyně.

hřbitov Malsička
+420 383 372 481
info@muzeum-volyne.cz
www.muzeum-volyne.cz
49.1613197N, 13.8788994E

ROZHLEDNA ČESTICE U VOLYNĚ
40 metrů vysoká telekomunikační věž, umístěná těsně za obcí, slouží zároveň jako rozhledna. Vyhlídková plošina je ve výšce 7 metrů. Hezká vyhlídka na obec Čestice i na Javorník.

49.1661100N, 13.7975850E

KOUPALIŠTĚ VOLYNĚ

Unikátně zachovalá plovárna z let 1939-41 vybudovaná podle návrhu architekta Václava Kolátora (1899-1945). Dnes uznávaná kulturní památka a dějiště mnoha kulturních a společenských akcí.

Jiráskova 464 387 01 Volyně

+420 383 317 211

info@mu.volyne.cz

www.volyne.eu

49,164145 13,893873