Památník bitvy u Sudoměře

25. března 1420 se u Sudoměře v lokalitě mezi rybníky Markovec a Škaredý odehrála první větší bitva husitských válek. Husitský oddíl zde porazil početnější a lépe vyzbrojené vojsko strakonických johanitů a katolických šlechticů včetně oddílu rytířů přezdívaných „Železní páni“. Připomínkou bitvy u Sudoměře je 16 metrů vysoký monument Jana Žižky, který postavil sochaře Emanuel Julian Kodet za pomoci stavitele Františka Kulíře v roce 1925.

Sochy husitských bojovníků

Dřevěné sochy čtyř husitských bojovníků se nachází u hráze rybníku Prostřední u Sudoměře. Na protějším břehu od mohyly J. Žižky. Vytvořil je řezbář Ivan Šmilauer. Každá socha má své jméno - Břeněk, Jan, Mikuláš a Viktorin. Jejich počet čtyři symbolizuje jednak čtyři stovky bojovníků účastnících se bitvy a také čtyři artikuly pražské, což jsou pilíře celého husitského hnutí.


Mapa