Lnáře – tvrz a památky

Ve Lnářích a okolí se nachází mnoho rybníků v povodí Smoliveckého potoka, jednoho z hlavních přítoků řeky Lomnice a dodnes se tu udržuje rybářská tradice. Nejvýznamnější památkou je Zámek Lnáře a najdeme tu i významné sakrální stavby. Kostel Nejsvětější Trojice nebo hřbitovní kostel sv. Mikuláše pocházející z r. 1735 s dřevěnou zvonicí. Na Kalvárii nad obcí byla roku 1840 postavena barokní kaple sv. Anny. Kaple je cenným dokladem drobné sakrální architektury. Poblíž ní se rozkládá zajímavý soubor hospodářských a obytných budov s hrázděným zdivem v německém stylu. Vedle zámku se nachází tvrz. Jde o gotickou stavbu z r. 1372, kolem roku 1597 přestavěnou v renesančním stylu. Ve tvrzi se v současnosti nachází informační centrum, knihovna a galerie k pořádání výstav.

Kontakt:

Galerie a infocentrum tvrz Lnáře
Lnáře 17
387 42 Lnáře
+420 380 423 313

knihovna-lnare@email.cz

www.tvrz.lnare-obec.cz