Historické centrum města Volyně

Mariánský sloup – uprostřed náměstí, barokní z roku 1760.

Panský dům čp. 41 – původně správní budova velkostatku, na průčelí kamenný barokní portál z roku 1714, v současností sídlo městského úřadu, v zadním traktu městské kino, tržnice a galerie.

Měšťanský dům čp. 141 – původně obecní šatlava, rodný dům významného národohospodáře a politika Josefa Kaizla.

Měšťanský dům čp. 64 – rodný dům místní umělecké rodiny Boháčů, původně s kvalitní novorenesanční fasádou. V současnosti sídlo základní umělecké školy

www.volyne.eu