Kostel sv. Vavřince v Kraselově

Kostel je připomínán již v roce 1384, má půdorys ve tvaru kříž a je původně gotický. Zbarokizován v roce 1684. Ve východním štítě se nachází freska sv. Vavřince. V kostele jsou hrobky pánů z Kraselova. Truhla, ve které Karel IV. uchovával ostatky svatých, a kterou věnoval vyšehradskému proboštu Bedřichu Chanovskému z Dlouhé Vsi, byla v červenci 1696 přenesena z Rábí do Kraselova a stala se dlouhodobě součástí oltáře v pravé boční lodi. Podle pověsti silný šramot a bušení v truhle zvěstovaly smrt některého člena rodiny Chanovských, Dlouhoveských nebo Častoralů. Schované zbytky vzácné truhly byly znovuobjeveny v r. 2016 za oltářem.

Mapa