Kostel sv. Václava - Strakonice

Původně gotický, později změněný v období baroka, hřbitovní kostel sv. Václava s farou založil ve starobylé osadě Lom na přelomu 13. a 14. století Bavor III. V téže době vznikl u kostela hřbitov, který se postupně stává jediným strakonickým hřbitovem. Původně nevelký prostor musel být postupně rozšiřován až do dnešní rozlohy např. po epidemii hladomoru v 18. století.

Kromě kostela se na hřbitově nachází několik dalších cenných historických objektů. Napravo od brány stojí barokní kaple sv. Vojtěcha s volutovým štítem zvaná hrobka maltézských kněží, přestavěná či nově postavená v 18. století. Východně od kostela vyniká výrazná kaple Nejsvětější Trojice uzavřená starožitnou tepanou mříží, zvaná hrobka dědičných poštmistrů.

Kontakt:

Telefon: 380 429 797, 605 183 129
E-mail: farnost.strakonice@seznam.cz
Web: www.farnost-strakonice.cz


Mapa