Synagoga ve Volyni

Synagoga stojí v místech bývalého židovského ghetta. Jedná se o empírovou stavbu z let 1838-40. Interiéry synagogy nejsou přístupné.

Kontakt:

Žižkova 249
387 10 Volyně


Mapa