Muzeum středního Pootaví Strakonice

Muzeum sídlí v prostorách strakonického hradu, který založil rod Bavorů ze Strakonic ve 13. stol. Areál hradu svou dochovalostí patří k nejstarším a nejrozsáhlejším v Čechách a v roce 1995 jej Ministerstvo kultury prohlásilo za národní kulturní památku. Součástí prohlídky je mimořádná expozice dud a dudáctví, motocyklů a zbraní světoznámé značky ČZ i ukázky z historie výroby tradičních fezů. Další části expozice připomínající Rožmberky a řád maltézských rytířů na Strakonicku Je možné navštívit jedinečnou kapitulní síň s ambitem a dochovanými nástěnnými malbami ze 14. - 15. století, černou kuchyni nebo vystoupat na vyhlídkovou věž Rumpál a pohlédnout z výšky na město i hrad Strakonice ležící na soutoku řek Otavy a Volyňky. Muzeum je otevřené od dubna do října.

Kontakt:

Zámek 1
386 01 Strakonice
+ 420 380 422 608
informace@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz


Mapa