Kostel Nejsvětější Trojice – Lnáře

Kostel Nejsvětější Trojice s bývalým klášterem bosých augustiniánů tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Lnářů. Postaven byl v raně barokním slohu po roce 1666 na místě starší kaple, pravděpodobně podle plánů významného stavitele Carla Luraga. Roku 1684 byl při něm založen klášter, který na přelomu 19. a 20. století představoval důležité středisko místního kulturního dění a včelařství. Dnes celý areál slouží jako zdravotnické zařízení. Uvnitř kostela se nachází skutečné umělecké poklady. Hlavní oltář zdobí rozměrný obraz Nejsvětější Trojice od Petra Jana Brandla z roku 1707. Na jednom z bočních oltářů je umístěna řezba hlavy Krista Ukřižovaného od Františka Bílka. Na kůru stojí cenné barokní varhany. V kostele se rovněž nachází epitafy kryjící schránky, v nichž jsou uložena srdce fundátorů a patronů lnářského kláštera Černínů a Küniglů. Kostel je přístupný v čase bohoslužeb.

Kontakt:

Farnost Kasejovice
Kasejovice 1
335 44 Kasejovice
Tel.: +420 731 402 944
E-mail: farar@farnostkasejovice.cz
Web: www.farnostkasejovice.cz


Mapa