Poutní kostel Navštívení Panny Marie – Skočice

Dominantou Skočic je poutní kostel Navštívení Panny Marie. Jeho historie sahá do druhé poloviny 17. století a vztahuje se k nedalekému skočickému zámečku. Původně se jednalo o kapli v raně barokním stylu. Postupně byla přeměňována na kostel a v r. 1718 byl kostel stavebně upraven podle návrhu Pavla Ignáce Bayera. V roce 1756 byla k ambitu přistavěna sakristie. Také interiér byl v průběhu historie kostela mnohokrát upravován. V Čechách se jedná o dost netypickou stavbu a její předlohu můžeme nalézt v některých centrálních kaplích na poutních místech severní Itálie. Skromnější stavbou je kaplička, zasvěcena Panně Marii Pomocné. Kaplička za dvorkem bývalé kampeličky ukrývající známý Skočický léčivý pramen.


Mapa