Muzeum Špejchar Ražice

V nově zrekonstruovaném areálu bývalého špejcharu v Ražicích můžete navštívit stálou expozici. Její první část se týká nedaleké Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně. Druhá část je věnována železnici vzhledem k poloze obce Ražice, která leží na křižovatce dvou významných regionálních železničních tratí – České Budějovice – Plzeň a Ražice – Tábor. Součástí expozice je kolejiště, po kterém v pravidelných intervalech projíždí vláček. V muzeu je interaktivní dětský koutek, za pěkného počasí lze využít venkovní hrací hřiště.

Kontakt:

Muzeum Špejchar
Ražice čp. 98
398 22 Ražice

+420 704 746 679
spejchar.razice@centrum.cz
www.razice.cz


Mapa