V Radomyšli byl otevřen nově zrekonstruovaný špýchar

V sobotu 2. listopadu ve 14 hodin byl otevřen v Radomyšli rekonstruovaný špýchar. Nákladem cca 2 mil. Kč ho nechal opravit městys Radomyšl s tím, že v přízemí otevře Informační centrum a malé muzeum věnované historii Radomyšle a jejím rodákům.

Součástí bude i povídání o maltézských rytířích, protože Radomyšl byla součástí jejich panství.Tímto byla nastartovaná spolupráce mezi Muzeem středního Pootaví Strakonice a Radomyšlí. Expozice bude navazovat na nově připravovanou expozici maltézského řádu ve strakonickém muzeu.