PF 2020

Milí kolegové a příznivci,
za destinační společnost DS Prácheňsko, z.s. bychom vám na začátku roku rádi popřáli hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě. Děkujeme vám za spolupráci a podporu v uplynulém roce a těšíme se nejen na společné zážitky v roce nadcházejícím.