Strakonická madona

Muzeum středního Pootaví Strakonice nechalo zhotovit u známého volyňského řezbáře Jaroslava Frencla kopii Strakonické madony. Kopie bude vystavena v nové expozici muzea před vstupem do hradní kaple.

Strakonická madona je vzácná raně gotická plastika s přímým vztahem k francouzskému katedrálnímu sochařství 13. století. Její vzhled byl ovlivněn hutí v Remeši, která poznamenala porýnské a jihoněmecké sochařství ve druhé polovině 13. století. Jde o kompoziční typ tzv. milostné madony s otevřeným pláštěm, odvozený z francouzské katedrální plastiky (např. portál katedrály v Remeši). Dílo bylo pravděpodobně vyrobeno v Čechách v časovém rozmezí 1250 – 1320. Napovídá tomu jistá strnulost pohybu a blokovitost sochařského zpracování, kdy hlava Marie jen neznatelně reaguje na pohyb těla a tvář má výraz nehybné masky. Tělo plastiky je tvarově velmi zjednodušené a útlé, avšak se silně stylizovanou drapérií s dlouhými, vertikálními záhyby. Plastiku pravděpodobně nechal zhotovit některý z příslušníků roku Bavorů ze Strakonic, zřejmě Bavor III. z Bavorova (†1318), purkrabí královského hradu Zvíkova, který měl blízko k Elišce Přemyslovně.

Originál sochy je vyrobený z jedlového dřeva s dutým vnitřkem, s nepatrnými zbytky polychromie. Hlava a levá ruka Ježíška jsou ze dřeva lipového. Patrně se jednalo o pozdější opravu, ale podle charakteru neuplynulo mezi vytvořením díla a opravou mnoho času. Madoně chybí pravá ruka. Plastika je vysoká 184 cm a od roku 1947 je součástí sbírek Národní galerie v Praze.“ uvádí ředitelka strakonického muzea PhDr. Ivana Říhová.

Strakonickou madonu budou moci návštěvníci obdivovat již od července příštího roku, kdy muzeum slavnostně otevře nově zrekonstruovaný hrad a muzejní expozice. Jejich součástí mimo jiné budou jedinečné expozice Suverénního řádu maltézských rytířů, dud a dudáctví, historie textilní výroby, zbraní a motocyklů značky ČZ. Vznikne i nová infrastruktura pro kulturní vyžití a technické zázemí muzea. V hradním paláci se otevřou dva nové sály s bezbariérovým vstupem, které budou určeny pro přednáškovou a edukační činnost muzea. Nové prostory bude mít i knihovna s badatelnou.

 

ODKAZY

https://sbirky.ngprague.cz/dielo/CZE:NG.P_677

 

TISKOVÝ KONTAKT

PhDr. Ivana Říhová – ředitelka muzea – tel.: 380 422 600 / 603 161 867 / e-mail: ivana.rihova@​muzeum-st.cz


Vyřizuje: Mgr. Lucie Kupcová

programový a marketingový pracovník

Tel.: 380 422 607/739 468 095; email: lucie.kupcova@muzeum-st.cz