Vodňansko

MĚSTSKÉ HRADBY VE VODŇANECH

Historické jádro města Vodňany obepíná téměř souvislý pás opevnění s výjimkou bran, zbořených před polovinou 19. století. Součástí jsou bašty, které mají i v současnosti praktické využití. V interiéru jižní městské bašty najdete expozici vojenských dějin města „Jan Žižka a Vodňany“. Výstava je přístupná pouze s průvodcem a prohlídky zajišťuje infocentrum.

tel: 383 382 057, 383 384 934
mag@vodnany.net

www.muzeumvodnany.cz

49.1462806N, 14.1753828E

 

KAŠNA NA NÁMĚSTÍ SVOBODY - VODŇANY

Upravena v roce 1928 podle návrhu Josefa Kvasničky, od něhož pochází alegorická socha Svobody. Na středovém sloupu pod ní lze spatřit kromě městského znaku i symboly ve městě provozovaných činností – rybářství, zemědělství a průmyslu.

49.1481633N, 14.1758736E

 

VODŇANSKÉ BENÁTKY

Malebnému zákoutí u středověkého mlýnského náhonu s kamenným klenutým mostem s krucifixem a sochou sv. Jana Nepomuckého se říká „Vodňanské Benátky“. V řece se točí několik vodních mlýnků a nábřeží je romantickým místem na samém okraji historického centra.

49.1498936N, 14.1757542E

 

MĚSTO BAVOROV
Město Bavorov založili Bavorové ze Strakonic a současně s ním postavili nad údolím Blanice nevelký hrad. Roku 1351 prodali hrádek s městečkem Rožmberkům. Bavorovský hrad zanikl pravděpodobně ještě ve 14. století, kdy Rožmberkové přesunuli správu panství na nově vystavený hrad Helfenburk. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Město Bavorov
Náměstí Míru 1, 387 73 Bavorov
+ 420 383 390 201
bavorov@seznam.cz
www.bavorov.cz

 

 

PANSKÝ DVŮR
K významným kulturním památkám renesanční architektury patří areál Panského domu, resp. zámku. Jedná se o barokní stavbu. Portál zdobí eggenberský a schwarzenberský znak. V prvním patře se nachází místnost zaklenutá klášterní klenbou se štukatérskou výzdobou. Komplex celého areálu zámku sloužil původně jako sídlo správce rožmberského panství. V Panském domě dnes nalezneme expozici o dějinách Bavorova a další výstavy.

+420 773 585 330
www.bavorov.cz
 49°7'19.416"N, 14°4'40.975"E

 

HRAD ŠVECBURG

Patrně nejmladší hrad v České republice. Stavbu provedl Jan Švec roku 2007. Objekt má dvě věže, k nim jsou přilehlé dvě malé místnosti, dále tu je kamenný přístřešek s lavičkou a část hradeb. V těsné blízkosti se nachází výklenková kaplička sv. Huberta. Z hradu je krásný výhled do okolí.

www.facebook.com/Svecburg

49.1866136N, 14.0101492E

 

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY:

 

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE - VODŇANY
Děkanský kostel je nejvýznamnější stavební památkou ve Vodňanech. V písemnostech je zmiňován již od r. 1317. Kostel poškodil velký požár města roku 1722, po něm byl obnoven barokně. Současnou gotickou podobu získal mezi lety 1894-1897 podle projektu Josefa Mockera. Interiéry a renesanční štíty jsou zdobeny podle návrhů Mikoláše Alše. Kostel je přístupný při bohoslužbách nebo po předchozí domluvě v Městském muzeu a galerii Vodňany.

49.1480478N, 14.1745178E

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV - PRAŽÁK

Hřbitov založený roku 1840 sloužil k pohřbům do roku 1942. Je volně přístupný veřejnosti.

Vodňany - Pražák

49.1399225N, 14.1346439E

 

ZEYEROVA STEZKA

Ve Vodňanech pobýval český prozaik, dramatik a básník Julius Zeyer. Baroknímu domu, v němž žil a tvořil, se říká „U čápů“. Chodíval odtud na nedaleké poutní místo Lomec. Cesta, kterou procházel dnes nese název "Zeyerova stezka". Vychází z Vodňan, vede kolem kapličky sv. Máří Magdaleny, dále kolem Chelčic a prochází čtyřřadou aleji v krásné chráněné krajinné zóně Libějovicko-Lomecko do významného poutního areálu Lomec. Stezka je dlouhá 6 km, je fyzicky nenáročná a vhodná i pro rodiny s většími dětmi.

 

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V BAVOROVĚ
Vrcholně gotický farní kostel ze 2. poloviny 14. století. Roku 1604 přistavěna velká věž. Po požáru v polovině 17. stol. nově zaklenut. V letech 1905–08 regotizován podle plánů J. Mockera.
49.1222431N, 14.0766350E

 

 

POUTNÍ KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE – SKOČICE
Dominantou Skočic je poutní kostel Navštívení Panny Marie. Jeho historie sahá do druhé poloviny 17. století a vztahuje se k nedalekému skočickému zámečku. Původně se jednalo o kapli v raně barokním stylu. Postupně byla přeměňována na kostel a v r. 1718 byl kostel stavebně upraven podle návrhu Pavla Ignáce Bayera. V roce 1756 byla k ambitu přistavěna sakristie. Také interiér byl v průběhu historie kostela mnohokrát upravován. V Čechách se jedná o dost netypickou stavbu a její předlohu můžeme nalézt v některých centrálních kaplích na poutních místech severní Itálie. Skromnější stavbou je kaplička, zasvěcena Panně Marii Pomocné. Kaplička za dvorkem bývalé kampeličky ukrývající známý Skočický léčivý pramen. 
49.1859039N, 14.1032736E

MUZEA A GALERIE

RYBÁŘSKÉ MUZEUM VODŇANY
Chov ryb je s vývojem města spojen už více než půl tisíciletí. V roce 1920 byla ve Vodňanech založena Rybářská škola, od roku 1996 funguje Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie. Součástí školy je Rybářské muzeum. Dozvíte se v něm více o historii rybníkářství, vystavené jsou tu desítky ryb včetně jejich koster. Mokřadní biotop představuje vodní ptáky i savce. Pro milovníky rybaření je zde expozice historických rybářských potřeb. Nachází se zde asi dvacet akvárií, ve kterých je umístěno kolem stovky ryb, žijících na našem území i mimo něj, třeba v Amazonii. Zajímavostí je, že se tu daří chovat i rozmnožovat sladkovodní rejnoky.

Kontakt:
SRŠ a VOŠ VHE Vodňany

Zátiší 480, 389 01 Vodňany
+420 727 872 621
rybarskaskola@srs-vodnany.cz
www.srs-vodnany.cz
49.1603486N, 14.1755561E

 

MĚSTSKÁ GALERIE VODŇANY

Přímo na náměstí ve Vodňanech, v budově městského úřadu, se nachází městská galerie. Návštěvníkům představuje pamětní síně spisovatelů Františka Heritese a Julia Zeyera, sál malíře Mikoláše Alše, obrazárnu nebo unikátní sbírkový předmět tzv. křepické zlato. Konají se zde různé výstavy, které přibližují návštěvníkům rozmanité formy dřívější i současné umělecké tvorby. Otevřeno je téměř celoročně.

 

Městské muzeum a galerie Vodňany
náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany
+420 383 382 057
mag@vodnany.net
www.muzeumvodnany.cz
49.1480989N, 14.1765400E

 

MĚSTSKÉ MUZEUM VODŇANY

Městské muzeum ve Vodňanech se nachází v budově bývalé synagogy v těsné blízkosti náměstí.

Stálá expozice se věnuje především rybářské tradici ve Vodňanech. Mapuje rybníkářství, rybářské studium, výzkumnictví či mlynářství. Během roku se tu pořádá několik tematických výstav. Muzeum je otevřeno od května do září. 

 

Městské muzeum a galerie Vodňany

Majerova 153, 389 01 Vodňany

+420 383 382 057
mag@vodnany.net

www.muzeumvodnany.cz

49.1484372N, 14.1773856E

 

MUZEUM MLYNÁŘSKÉHO ŘEMESLA – MOSTECKÝ MLÝN

V objektu Mosteckého mlýna je možné navštívit Muzeum mlynářského řemesla. Mlýnu, který existoval již ve středověku, se původně říkalo Bradáčovský. Pojmenování „Mostecký“ obdržel v 18. století pravděpodobně podle své polohy u mostu, který na původní cestě z Vodňan do Písku překlenoval řeku Blanici. V provozu je tu i malá vodní elektrárna.

Staromostecká 315, 389 01 Vodňany

+420 607 939 551
ustastku@quick.cz

www.mlynarskemuzeum.jex.cz

49.1538589N, 14.1818328E

 

MALÉ SVĚTY

Malé světy představují originální stálou expozici poskládanou z domečků pro panenky, modelů a dalších drobností. Vše sesbírané za více než čtyřicet let paní Gil Bomber z Anglie.
Dr. Mareše 370, 387 73 Bavorov
+420 608 233 310
gilbomber@gmail.com
http://ceskedomeckypropanenky.blogspot.cz/p/domecky-pro-panenky-modely-dalsi.html
49.1227211N, 14.0781447E

 

MUZEUM OBILNÁŘSTVÍ SKOČICE

Muzeum obilnářství představuje řadu historických exponátů, které sloužily v minulosti k pěstování obilí. Dozvíte se zde, jak se zpracovávalo obilí, jak lidem usnadňovaly práci větrné a vodní mlýny. Ve sbírce můžete také vidět řadu strojů nástrojů, které pomáhaly v procesu pěstování od přípravy půdy, setí, až po sklizeň obilí. Muzeum připomene starším generacím jejich mládí a dnešní generaci ukáže zemědělskou techniku z nedávné minulosti. Otevřeno po předchozí domluvě.
Skočice 13, 387 75 Skočice
+420 739 482 426
info@muzeum-skocice.cz
www.muzeum-skocice.cz
49.1853447N, 14.1076325E

 

MUZEUM ŠPEJCHAR RAŽICE
V nově zrekonstruovaném areálu bývalého špejcharu v Ražicích můžete navštívit stálou expozici. Její první část se týká nedaleké Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně. Druhá část je věnována železnici vzhledem k poloze obce Ražice, která leží na křižovatce dvou významných regionálních železničních tratí – České Budějovice – Plzeň a Ražice – Tábor. Součástí expozice je kolejiště, po kterém v pravidelných intervalech projíždí vláček. V muzeu je interaktivní dětský koutek, za pěkného počasí lze využít venkovní hrací hřiště.

Muzeum Špejchar
Ražice čp. 98, 398 22 Ražice

+420 704 746 679

spejchar.razice@centrum.cz

www.razice.cz

49.2450717N, 14.1040542E