Blatensko

PAMÁTKY

MĚSTO BLATNÁ
Z města na řece Lomnici pochází první elektrické kytary Resonet, jež se dočkaly světové slávy stejně jako růže, které tu šlechtil pěstitel Jan Böhm. Tvář města dokreslil také blatenský rodák a pražský architekt Karel Fiala, který navrhl monumentální školní budovu ZŠ J. A. Komenského (r. 1902) i fasádu radnice na tř. J. P. Koubka č. p. 4 (1907).  Zdejší historii a vývoj přibližuje stálá regionální expozice v městském muzeu. Dnes je historické centrum Blatné památkovou zónou a pohodovým místem pro setkávání všech generací. Nabízí i mnoho kulturního vyžití i možností pro aktivní trávení volného času – venkovní plovárna, skatepark, víceúčelová sportovní hřiště.

Infocentrum Blatná
J. P. Koubka 4, 38801 Blatná
+420 383 311 260
plachy@icblatna.cz

 

ZÁMEK BLATNÁ
Historickým klenotem je vodní zámek Blatná s přilehlým anglickým parkem, kde potkáte volně se pasoucí stádo daňků a pávy. Původně gotický hrad ve 14. století vlastnili Bavorové ze Strakonic, poté Lev z Rožmitálu a v roce 1798 ho získali Hildprandtové. Přes letní sezonu je zámek otevřen veřejnosti k prohlídkám a na nádvoří se konají kulturní akce. Zámek včetně parku je ideálním místem pro svatby a je také oblíbeným místem filmařů. Doslova pohádkové jsou projížďky na loďkách kolem zámku. Příjemné posezení poskytuje zámecká kavárna přímo na nádvoří.
Zámek Blatná

Na Příkopech 320, 388 01 Blatná

+420 383 422 934

www.zamek-blatna.cz

info@zamek-blatna.cz

 

 

ŠPEJCHAR
Jen pár minut od centra je v docházkové vzdálenosti opravený špejchar u rybníka Topič, bývalá panská kontribuční sýpka z 2. pol. 18. století. V letní sezoně slouží k přednáškám a tematickým workshopům. Památkově hodnotné jsou fasády sýpky se zvýrazněným bosovaným nárožím, s předsazeným rizalitem, který má v přízemí portikus s dórskými sloupy. Sýpka je zároveň i významným architektonickým a urbanistickým prvkem v krajině, v blízkosti centra Blatné.

49.4247897N, 13.8948300E

 

ZÁMEK LNÁŘE

V letech 1670 – 86 byl vedle středověké tvrze vystavěn dvoupatrový čtyřkřídlý zámek. Stavbu zámku zahájil Aleš Vratislav hrabě z Mitrovic a dokončil ji Tomáš Zacheus, syn hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic. Významná barokní památka má bohatě zdobené interiéry. Najdeme tu nástěnné malby s výjevy z antické mytologie od Giacoma Tencally. Štuková výzdoba doplněná freskami vytváří neobyčejně krásný celek. Překrásný je např. reprezentační sál s nástropní freskou zobrazující antické božstvo. Zámecká kaple sv. Josefa je bohatě zdobena freskami s biblickými motivy. Zámecké nádvoří zdobí kašna z konce 17. století. V rozlehlé zámecké zahradě se nachází lapidárium. Sochy antických bohů pochází z rukou Ignáce Michaela Platzera. Kromě historických skvostů najdeme v zámku také expozici o rybníkářství a Muzeum Kočky. Zámecká zahrada s pestrobarevnými rododendrony a zdobené historické zámecké sály jsou ideálním místem pro svatby, společenská setkání i kongresy. Zámek je veřejnosti přístupný k prohlídkám a nabízí též možnost ubytování. Zámek se nachází cca 100 km jihozápadně od Prahy a je usazen v centru v centru staré rybnikářské oblasti. Nejstarší rybníky jsou zde již od dob Karla IV. a na jejich rozšíření se údajně podílel i Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan.

Zajímavost:
Zámek Lnáře leží na hlavní silnici E-49 z Plzně do Českých Budějovic, tedy na někdejší demarkační čáře. Není proto náhodou, že se ve Lnářích setkaly v květnu 1945 tři osvoboditelské armády: americká, sovětská a armáda generála Vlasova. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci a přespal zde i generál Vlasov.

 

Zámek Lnáře

Lnáře 1, 387 42 Lnáře

+420 603396457

www.zameklnare.eu

 

LNÁŘE – TVRZ A PAMÁTKY

Ve Lnářích a okolí se nachází mnoho rybníků v povodí Smoliveckého potoka, jednoho z hlavních přítoků řeky Lomnice a dodnes se tu udržuje rybářská tradice. Nejvýznamnější památkou je Zámek Lnáře a najdeme tu i významné sakrální stavby. Kostel Nejsvětšjší Trojice nebo hřbitovní kostel sv. Mikuláše pocházející z r. 1735 s dřevěnou zvonicí. Na Kalvárii nad obcí byla roku 1840 postavena barokní kaple sv. Anny. Kaple je cenným dokladem drobné sakrální architektury. Poblíž ní se rozkládá zajímavý soubor hospodářských a obytných budov s hrázděným zdivem v německém stylu. Vedle zámku se nachází tvrz. Jde o gotickou stavbu z r. 1372, kolem roku 1597 přestavěnou v renesančním stylu. Ve tvrzi se v současnosti nachází informační centrum, knihovna a galerie k pořádání výstav.

Galerie a infocentrum tvrz Lnáře

Lnáře 17, 387 42 Lnáře

+420380423313

knihovna-lnare@email.cz

www.tvrz.lnare-obec.cz

 

TCHOŘOVICE – TVRZ

Tchořovice jsou prvně zmíněny v roce 1321, kdy je připomínán dvůr patřící Bavorům na strakonickém hradu. Ke dvoru byla kolem roku 1372 postavena tvrz. Středověká tvrz byla renesanční přestavbou kolem poloviny 16. století změněna na zámek. Od r. 1657 sloužila tvrz jako sýpka. Je obklopena příkopy a rybníky Hořejší a Dolejší. V obci se na návsi nachází kaple sv. Václava z r. 1878 a zemědělské usedlosti z 19. století se štíty selského baroka.


Obec Tchořovice
Tchořovice 77, 388 01 Blatná
+420 383 495 166
ou@tchorovice.cz 
www.tchorovice.cz

 

 

KŘIKAVA - ČERNÍVSKO

U Černívského rybníku na zalesněném skalnatém pahorku najdeme zříceniny menšího hrádku Křikava ze 14. století. Dodnes se dochovaly už jen zbytky hranolové věže a několik dalších zdí. Přímo ve vsi Černívsko můžete vidět gotický kostel Nejsvětější Trojice ze 14. století, upravený barokně.

Obec Uzeničky

Uzeničky 44, 388 01 Blatná
+420 383 490 015
ouuzenicky@tiscali.cz
www.uzenicky.euweb.cz

GPS: 49.4752119N, 13.9390217E

 

 

TVRZ BUZICE
Pod hrází rybníku Buzický stojí středověká vodní tvrz ze 14. století. Roku 1527 je označovaná již jako pustá. V průběhu 16. a 17. století byla postupně přeměněna na sýpku. Tvrz je možno zhlédnout pouze zvenku, vnitřek objektu není přístupný.
GPS: 49.4191514N, 13.9250772E

ŠKVOŘETICE ZÁMEK
Nejvýznamnější stavební památkou je tvrz středověkého původu, která ve 20. století získala svou současnou podobu pseudorenesančního zámku. Zámeček není veřejnosti přístupný. Na okraji obce stojí poutní kaple Panny Marie Bolestné.
49.4027575N, 13.9467967E

 

ČEKANICE
Nachází se zde původně renesanční zámek, později klasicistně přestavěný a v roce 1843 upravený do dnešní podoby s novorománskou kaplí Panny Marie Lurdské z roku 1910. V té době byla majitelkou zámku Vlasta Stránecká, zakladatelka krajkářské školy v Sedlici. Zámek, který je veřejnosti nepřístupný, obklopuje park, proti vchodu do zámku je Husův kámen.  Asi  1 km severně od vsi při silnici do Blatné se nachází památný strom – Buk dr. Velenovského a kaplička Panny Marie.

49.3759050N, 13.8840583E

 

BRATRONICE - CHRISTIAN BATTAGLIA
Kolem roku 1603 zde byla dokončena pozdně renesanční stavba zámku, která byla inspirovaná zámkem Kratochvíle. Renesanční obdélná patrová budova není veřejnosti přístupná. Jedním z jeho obyvatelů byl baron Christian Battaglia (1914–1991), fenomenální český cyklista. V obci se nachází jeho pomník a v blízké lokalitě Chvalov novogotická hrobka jeho rodu. 
49.3657769N, 13.8429706E

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY:

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - BLATNÁ
V těsné blízkosti blatenského náměstí se nachází Kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 13. století. Byl postaven Lvy z Rožmitálu v gotickém slohu a vznikl na místě původního románského kostela
 založeného Bavory ze Strakonic. Při pozdější přestavbě kolem roku 1500 získal podobu dvoulodního chrámu s jedinečnou sklípkovou klenbou. Roku 1764 nechala Alžběta Serényiová přistavět ambit se šesti arkádami a v areálu se dále nachází kaple sv. Michala. Před kostelem stojí samostatná zvonice, původně barokní z roku 1723, po požáru obnovená v novogotickém slohu. Kostel je přístupný při bohoslužbách nebo při konání příležitostných kulturních akcí a během letních měsíců denně.

Infocentrum Blatná
J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná
+420 383 311 260
plachy@icblatna.cz
www.icblatna.cz

Římskokatolická farnost Blatná
Na Příkopech 1, 388 01 Blatná
e-mail: blatna@dicb.cz

www.blatna.farnost.cz

 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - LNÁŘE

Kostel Nejsvětější Trojice s bývalým klášterem bosých augustiniánů tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Lnář. Postaven byl v raně barokním slohu po roce 1666 na místě starší kaple, pravděpodobně podle plánů významného stavitele Carla Luraga. Roku 1684 byl při něm založen klášter, který na přelomu 19. a 20. století představoval důležité středisko místního kulturního dění a včelařství. Dnes celý areál slouží jako zdravotnické zařízení. Uvnitř kostela se nachází skutečné umělecké poklady. Hlavní oltář zdobí rozměrný obraz Nejsvětější Trojice od Petra Jana Brandla z roku 1707. Na jednom z bočních oltářů je umístěna řezba hlavy Krista Ukřižovaného od Františka Bílka. Na kůru stojí cenné barokní varhany. V kostele se rovněž nachází epitafy kryjící schránky, v nichž jsou uložena srdce fundátorů a patronů lnářského kláštera Černínů a Küniglů. Kostel je přístupný v čase bohoslužeb.

 

Farnost Kasejovice

Kasejovice 1, 335 44 Kasejovice
Tel.: +420 731 402 944
E-mail: farar@farnostkasejovice.cz
Web: www.farnostkasejovice.cz

GPS: 49.4526100N, 13.7960014E

 

 

SEDLICE - DĚKANSKÝ KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO

Současná barokní stavba vznikla v letech 1744–1753 na místě staršího, skromnějšího kostela, z iniciativy majitelky sedlického panství Antonie Josefy hraběnky Černínové z Küenburgu. Postavil jej Václav Jermář, údajně žák Kiliána Ignáce Dienzenhofera, či přinejmenším jeho tvorbou ovlivněný. Pozoruhodná a v širokém okolí ojedinělá je vnitřní výzdoba interiéru v takzvaném beuronském stylu, kterou vytvořil roku 1902 Čeněk Gottlieb z Prahy. Vyznačuje se velkou barevností, geometrickými tvary v kombinaci s figurálními a rostlinnými motivy a začleněním nápisových polí s náboženskými texty. Je inspirováno především byzantským církevním uměním. Kostel je přístupný při bohoslužbách a po předchozí domluvě.

Římskokatolická farnost Sedlice
www.sedlice.farnost.cz
GPS: 49.3777186N, 13.9413839E

 

PAŠTIKY – KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
Skutečnou „barokní perlou“ je kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách u Blatné. Řadí se mezi nejhodnotnější ukázky venkovské barokní církevní architektury v Čechách. 

Jde o závěrečné a v rámci venkovské církevní architektury vrcholné dílo význačného barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Postaven byl v letech 1747–1752 majitelkou panství Blatná, hraběnkou Marií Alžbětou Serényiovou, rozenou z Waldsteinu, na místě staršího sešlého kostela. Jednotné vnitřní zařízení, které je dílem sochaře a řezbáře Ferdinanda Ublackera, tvoří s nástropními malbami, oltářními a dalšími obrazy od rovněž významného umělce pozdního baroka Jana Václava Spitzera harmonický celek. V současné době prochází fasáda kostela rekonstrukcí, interiér je již vydařeně zrenovován. Okolo kostela je hřbitov a pod hřbitovní kaplí krypta, která slouží jako hrobka rodu Hildprandtů. Kostel je přístupný výjimečně - při občasných bohoslužbách, kulturních akcích nebo po předchozí domluvě. Správcem kostela je Římskokatolická farnost Blatná.
Přes obec Paštiky prochází dvě poutní stezky - Vintířova a Via-Nova.Římskokatolická farnost Blatná
Tel.:383 422 375
www.blatna.farnost.cz
GPS: 49.4430225N, 13.8977186E

 

KOCELOVICE

Významnou sakrální památkou je v obci Kocelovice gotický kostel sv. Bartoloměje ze 14. století. Součástí kostela je zvonice, na níže se dochoval zvon z roku 1521. Správcem kostela je Římskokatolická farnost Kasejovice. O dávném osídlení zdejšího území svědčí nález devíti mohyl žárových pohřbů hned za vesnicí na Zelené hoře. Nedaleko obce se rozkládá přírodní rezervace „Kocelovické pastviny“. Již od roku 1923 je dodnes v provozu Meteorologická stanice na Kněžském vrchu.

Obec Kocelovice
Kocelovice 32, 387 42 Lnáře 
+420 383 495 150
oukocelovice@tiscali.cz 
www.kocelovice.cz

 

ÚJEZDEC – KOSTEL SV. VORŠILY
Ve vsi Újezdec stojí kostel  sv. Voršily postavený v románsko-gotickém stylu. Pochází z doby kolem r. 1240-1250 a řadí se tak k nejstarším a nejcennějším kostelům na Blatensku. U vesnice směrem k Závišínu se kdysi rýžovalo zlato. Správcem kostela je Římskokatolická farnost Březnice u Příbrami.
GPS: 49.4982567N, 13.8353278E

 

 

BĚLČICE – KOSTEL

Uprostřed obce se nachází farní kostel sv. Petra a Pavla. Původně byl postaven v románském stylu kolem r. 1240, v 16. století byl přestavěn na pozdně gotický. Z té doby pochází pozoruhodná sklípková diamantová klenba lodi. Presbytář je z první poloviny 14. století. U kostela stojí novogotická zvonice vysoká 39 m. Správcem kostela je Římskokatolická farnost Březnice u Příbrami.
Město Bělčice
nám. J. Kučery 17, 387 43 Bělčice
+420 383 492 480
mesto@belcice.cz
www.belcice.cz
49.5022769N, 13.8771233E

 

KŘIKAVA - ČERNÍVSKO

U Černívského rybníku na zalesněném skalnatém pahorku najdeme zříceniny menšího hrádku Křikava ze 14. století. Dodnes se dochovaly už jen zbytky hranolové věže a několik dalších zdí. Přímo ve vsi Černívsko můžete vidět gotický kostel Nejsvětější Trojice ze 14. století, upravený barokně.

Obec Uzeničky

Uzeničky 44, 388 01 Blatná
+420 383 490 015
ouuzenicky@tiscali.cz
www.uzenicky.euweb.cz

GPS: 49.4752119N, 13.9390217E

 

RADOMYŠL – KOSTELY
Na návrší u Radomyšle stávala patrně od středověku svatojánská kaple u zázračného pramene. Roku 1560 ji nahradil kostel, obklopený snad ambitem a pěti kaplemi, nejpozději roku 1610 doplněný poustevnou a hřbitovem. Současný poutní kostel z let 1733–36 byl postaven za velkopřevora Gundakara Poppa podle projektu Bartolomea Scottiho. Krásný barokní kostel sv. Jana Křtitele dominuje malebné krajině, která se na začátku léta mění v jahodový kraj. Objevil se také v pohádce Princezna ze mlejna. 

Přímo v obci můžete vidět vzácný farní kostel sv. Martina, původně románský z 12. stol., několikrát rozšířený a přestavěný. Od něj vede ke kostelu sv. Jana Křtitele křížová cesta lipovou alejí. 
GPS: 49.3135481N, 13.9413811ERADOMYŠL ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Necelý kilometr za kostelem sv. Jana Křtitele se v lese ukrývá židovský hřbitov, kde ve stínu stromů odpočívají prarodiče Franze Kafky.
GPS: 49.3110303N, 13.9522786E

 

HROBKA ENISŮ A BATTAGLIŮ
Poblíž samoty Chvalov se nachází památkově chráněná novogotická kaple - hrobka rodu Battagliů z Bratronic a Enisů z Lažan. Rod Battagliů k nám přišel z Benátek a v roce 1677 jim byl přiznán šlechtický stav. V roce 1708 se díky vojenským zásluhám stali svobodnými pány. Rod Enisů patří mezi nejstarší irské rody. Tato rodina patřila vždy k výtečným bojovníků. V roce 1680 jim byl udělen rytířský titul za jejich zásluhy v bojích se švédy a turky.

49.3761442N, 13.8618094E

ZÁBOŘÍ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

Obci dominuje kostel sv. Petra a Pavla s přilehlou zvonicí. Správcem kostela je Římskokatolická farnost Blatná. Na zábořském hřbitově odpočívají sourozenci Blanka a Christian Battagliovi – známí cyklisté.
49.3787711N, 13.8241069E

 

 

MUZEA A GALERIE

 

MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ                                  

Počátek muzea v Blatné se datuje do r. 1922.  Jedním z iniciátorů a následně prvním správcem Městského musea byl Josef Siblík, později ho od roku 1931 spravoval Msgr. Jan Pavel Hille, historiograf blatenský. Muzeum se v současnosti nachází společně s městskou knihovnou na náměstí Míru v budově bývalého soudu, která po roce 2012 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Dnes je možné celoročně navštívit stálou expozici s regionální tématikou a krátkodobé rozmanité výstavy.

Městské muzeum Blatná
nám. Míru 212, 388 01 Blatná
+420 383 311 253-4
muzeum@ckvb.cz
www.ckvb.cz