Strakonicko

1. PAMÁTKY

VČELÍN KRUŠLOV
Unikátní stavbou i skvostem lidové tvořivosti je dřevěný Machův včelín. V malebné vísce Krušlov na Strakonicku započal stavbu včelína včelař a řezbář Josef Mach v roce 1948. Takže včelínu je dnes už přes šedesát let! Najdeme tu kolem 65 výtvarně zpracovaných úlů, některé vyřezávané, jiné malované. Interiéry včelína jsou vyzdobené řezbami připomínající osobnosti včelařství, místa z okolí i památky naší vlasti. 

ZÁMEK  A MUZEUM ČESTICE
Raně barokní zámek byl postaven rodem Hýzrle z Chodů koncem 17. století a po požáru v roce 1690 byl znovu obnoven. Je to dvoukřídlý patrový objekt se šestibokou věží. Kolem zámku se rozkládá park, který vymezují dekorativní střílny a bašta. 
Dnes se v prostorách nachází úřad městyse, matriční a obřadní síň, knihovna a malé muzeum s expozicemi numismatické sbírky, která připomíná různá vývojová období země. V loveckém sále spatříte lovecké trofeje, ukázky místního ptactva, zvířat a lovecké zbraně.

ZŘÍCENINA TVRZE ČESTICE
Čestice se zmiňují již r. 1243. Prvními majiteli byli Přechové z Čestic. V zámeckém parku jsou zbytky středověké tvrze, která sloužila jako sídlo pánů až do 17. století, než byl vystavěn nový pohodlnější zámek. Dnes zde najdete především zachovalé sklepení západního a severního křídla a část obvodových zdí.

PAMÁTNÍK BITVY U SUDOMĚŘE
25. března 1420 se u Sudoměře v lokalitě mezi rybníky Markovec a Škaredý odehrála první větší bitva husitských válek. Husitský oddíl zde porazil početnější a lépe vyzbrojené vojsko strakonických johanitů a katolických šlechticů včetně oddílu rytířů přezdívaných „Železní páni“. Připomínkou bitvy u Sudoměře je 16 metrů vysoký monument Jana Žižky, který postavil sochaře Emanuel Julian Kodet za pomoci stavitele Františka Kulíře v roce 1925.

SOCHY HUSITSKÝCH BOJOVNÍKŮ
Dřevěné sochy čtyř husitských bojovníků se nachází u hráze rybníku Prostřední u Sudoměře. Na protějším břehu od mohyly J. Žižky. Vytvořil je řezbář Ivan Šmilauer. Každá socha má své jméno - Břeněk, Jan, Mikuláš a Viktorin. Jejich počet čtyři symbolizuje jednak čtyři stovky bojovníků účastnících se bitvy a také čtyři artikuly pražské, což jsou pilíře celého husitského hnutí.

DOBRŠ – TVRZ A ZÁMEK

Malebná starobylá vesnička usazená do krásné jihočeské přírody. Nejzajímavější památkou je Dobršská tvrz. Původně gotická stavba pravděpodobně z 13. století, po zničení r. 1561 znovu postavena a rozšířena na konci 17.století. Trojkřídlá stavba s torzem hranolovité věže na boční straně. K věži byla v r. 1707 přistavěna ranně barokní obdélníková zámecká budova. Nádvoří s hospodářskými budovami a renesančními klenbami bylo na stěnách ozdobeno sgrafitovou výzdobou, z níž se dochovaly do dnešní doby pouze fragmenty. Budova prochází rekonstrukcí, interiéry jsou zpřístupněné příležitostně. V zámku je umístěna „Galerie co co“.

KRASELOVSKÝ DVŮR
Na místě dnešního Kraselovského dvora stávala původně od 2. poloviny 14. století tvrz, na jejíž základech byl po roce 1837 postaven zámeček a při něm pivovar.  Zámeček sloužil jako administrativní budova ke správě statků rodu Dlouhoveských a během druhé poloviny 20. století pak nedobrovolně pro potřeby místního JZD. Dnes je zpět v rukou původních majitelů a ti z něj po náročné rekonstrukci vybudovali příjemný rodinný Penzion U svatého Jana. Architektonicky zajímavý je vjezd do Kraselovského Dvora, který tvoří raně barokní brána s volutovým nástavcem. Naleznete na něm i erb Dlouhoveských a vedle vjezdu se nachází socha sv. Jana Nepomuckého.

ZÁMEK ŠTĚKEŇ
Raně barokní zámek vznikl úpravou původní tvrze po roce 1648 a v této podobě se prakticky dochoval dodnes. Je to čtykřídlá budova uzavírající nádvoří. Kolem zámku se rozkládá anglický park. 
Prostory zámku dnes užívají sestry řádu Congregatio Jesu. V části objektu se nachází muzeum spisovatele Karla Klostermanna a ubytovací zařízení.

ZÁMEK STŘELSKÉ HOŠTICE
Zámek je původně renesanční stavbou z 2. pol. 16. století s barokními úpravami. Nástavba druhého patra byla realizována až v letech 1927 - 1928. Zámek sloužil jako ozdravovna pro děti a ženy. Ostatní objekty byly k zámeckému jižnímu křídlu přistavěny v padesátých letech, když objekt získala do své správy armáda. V současné době je v přízemní jižního křídla otevřeno Muzeum řeky Otavy a voroplavby.

STRAKONICKÝ HRAD
Již kolem roku 1243 stál na soutoku řek Otavy a Volyňky palác obývaný jak pány světskými, Bavory erbu střely, tak johanity, představiteli rytířského církevního řádu. Do té doby byl hrad sídlem výlučně šlechtického rodu Bavorů. Řád sv. Jana Jeruzalémského (johanité či maltézští rytíři) získal na počátku 15. století hrad celý. Nejstarší části hradu nesou znaky gotické architektury (kostel sv. Prokopa, věž Rumpál), renesance poznamenala stavbu věže Jelenka a v klasicistním stylu bylo upraveno průčelí východní části – zámku. Sídlí zde Muzeum středního Pootaví se svými expozicemi o Strakonicku. K návštěvě láká i černá kuchyně nebo výstavní a hudební sály v budově bývalého vrchnostenského pivovaru s terasou. V západní části hradu bylo zřízeno v bývalém příkopu hradní safari, kde dovádí zakrslé kozy, ovečky a poníci. Ve vstupní hradní bráně sídlí Městské informační centrum Strakonice.

HRAD STŘELA

Hrad střela byl zřejmě založen před polovinou 13. století. Majitelé hradu se rychle střídali, až byl roku 1619 dobyt a zpustošen. V roce 1645 byl navíc ještě vypálen švédskými vojsky. Veřejnosti není přístupný.

ZÁMEK STŘELA

Původně na tomto místě stál hrad, který měl dvě části. Z horní části zbyla jen torza zříceniny. Dolní část, zvaná zámek, byla přestavěna do renesanční podoby v 16. století. 
V současné době je zámek Střela s parkem kolem areálu o výměře 3,4 ha v soukromém vlastnictví a není pro veřejnost přístupný.

 

2. CÍRKEVNÍ TURISTIKA

RADOMYŠL – KOSTELY
Na návrší u Radomyšle stávala patrně od středověku svatojánská kaple u zázračného pramene. Roku 1560 ji nahradil kostel, obklopený snad ambitem a pěti kaplemi, nejpozději roku 1610 doplněný poustevnou a hřbitovem. Současný poutní kostel z let 1733–36 byl postaven za velkopřevora Gundakara Poppa podle projektu Bartolomea Scottiho. Krásný barokní kostel sv. Jana Křtitele dominuje malebné krajině, která se na začátku léta mění v jahodový kraj. Objevil se také v pohádce Princezna ze mlejna. Přímo v obci můžete vidět vzácný farní kostel sv. Martina, původně románský z 12. stol., několikrát rozšířený a přestavěný. Od něj vede ke kostelu sv. Jana Křtitele křížová cesta lipovou alejí. 

RADOMYŠL ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Necelý kilometr za kostelem sv. Jana Křtitele se v lese ukrývá židovský hřbitov, kde ve stínu stromů odpočívají prarodiče Franze Kafky.

ČESTICE – KALVÁRIE
Vrch Kalvárie byl poutním místem zřejmě již v r. 1626. Na zalesněném návrší nad obcí je Kaple povýšení Sv. Kříže postavena v r. 1821 ve slohu vlašské renesance, její předsíň stojí na 12 dórských sloupech. Svatyni a předsíň nechala zbudovat hraběnka Reyová jako dík za své uzdravení. Okolo svatyně jsou postaveny 4 menší výklenkové kaple Křížové cesty z r. 1728, které po přístupové cestě ve svahu doplňuje ještě Kaple Matky Boží. V lese za kaplí je ukrytá novodobá poustevna.

DOBRŠ – KAPLE SV. JANA A PAVLA
Kaple sv. Jana a Pavla je původně románský kostel postavený kolem roku 1230 v místě předpokládaného pohanského obětiště. Charakteristický je jednolodním prostorem s odsazenou věží, apsidou a především pseudogotickým patrem. Ve věži zvonice je umístěn zvon z dílny pražského zvonaře Brickího z Cimperka. Kostel Zvěstování Panny Marie pocházející ze 13. století, původně románský, přestavěn kolem r. 1420 raně goticky.

DOBRŠ – KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII
Kostel Zvěstování Panně Marii má románský původ, stál zde již v polovině 13. století. Po poškození kolem r.1420 byl přestavěn ranně goticky. Ve 20. stol. byly v hlavní lodi objeveny vzácné nástěnné malby a původní gotická okna. Oltář je ranně bar

BAROKNÍ KOSTEL SV. ANNY
Poutní kostel byl založen roku 1682 u údajně divotvorného pramene. Nachází se na kopci zvaném „Na Chloumku“. Dal jej vystavět kanovník a probošt svatovítské kapituly, světící biskup a gen. vikář pražské diecéze Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi. Po dostavění sem nechal z kostela sv. Apolináře v Praze přenést sochu sv. Anny z roku 1520. Roku 1761 byla postavena u nedalekého léčivého pramenu lázeňská budova a vysázena lipová alej od svatoanenského kostela. Lázně se však do dnešní doby nedochovaly. Od kostela je krásný výhled do širokého okolí.

KOSTEL SV. VAVŘINCE V KRASELOVĚ
Kostel je připomínán již v roce 1384, má půdorys ve tvaru kříž a je původně gotický. Zbarokizován v roce 1684. Ve východním štítě se nachází freska sv. Vavřince. V kostele jsou hrobky pánů z Kraselova. Truhla, ve které Karel IV. uchovával ostatky svatých, a kterou věnoval vyšehradskému proboštu Bedřichu Chanovskému z Dlouhé Vsi, byla v červenci 1696 přenesena z Rábí do Kraselova a stala se dlouhodobě součástí oltáře v pravé boční lodi. Podle pověsti silný šramot a bušení v truhle zvěstovaly smrt některého člena rodiny Chanovských, Dlouhoveských nebo Častoralů. Schované zbytky vzácné truhly byly znovuobjeveny v r. 2016 za oltářem.

KOSTEL SV. PROKOPA

Přímo v hradním areálu můžete navštívit původně románský kostel sv. Prokopa s barokní přestavbou a rokokovými prvky. Jeho barokní interiér je převážně z let 1720– 1730. Kostel byl původně zasvěcen sv. Vojtěchovi. Při stavebních úpravách byly odhaleny nástěnné malby z roku 1340. Každou neděli zde pravidelně probíhají bohoslužby římskokatolické církve. Do kostela je možno nahlédnout při prohlídce kapitulní síně a ambitu, kam se vchází z druhého hradního nádvoří.

KOSTEL SV. MARKÉTY

V roce 1583 si strakoničtí měšťané nechali postavit na bývalém ostrově na základech staršího gotického kostela z počátku 13. století rozsáhlý kostel, v němž se mohlo přijímat podobojí. Stavbou kostela byl pověřen vlámský stavitel V. Vogarelli. Nově vzniklá hodnotná sálová renesanční stavba s gotickými prvky je sklenuta síťovou hvězdovou klenbou. Vybavení kostela je pseudogotické. Při rekonstrukci střechy v roce 2000 byly v kopuli objeveny dokumenty z roku 1873.

KOSTEL SV. VÁCLAVA

Původně gotický, později změněný v období baroka, hřbitovní kostel sv. Václava s farou založil ve starobylé osadě Lom na přelomu 13. a 14. století Bavor III. V téže době vznikl u kostela hřbitov, který se postupně stává jediným strakonickým hřbitovem. Původně nevelký prostor musel být postupně rozšiřován až do dnešní rozlohy např. po epidemii hladomoru v 18. století.

Kromě kostela se na hřbitově nachází několik dalších cenných historických objektů. Napravo od brány stojí barokní kaple sv. Vojtěcha s volutovým štítem zvaná hrobka maltézských kněží, přestavěná či nově postavená v 18. století.  Východně od kostela vyniká výrazná kaple Nejsvětější Trojice uzavřená starožitnou tepanou mříží, zvaná hrobka dědičných poštmistrů.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Západně od Strakonic se u silnice na Pracejovice nachází starobylý židovský hřbitov. Po zboření nové židovské synagogy v r. 1956  je židovský hřbitov jednou z mála památek na tuto významnou komunitu, která se nesmazatelně zapsala do historie města, především jeho textilního průmyslu. Klíče lze zapůjčit v Městském informačním centru Strakonice.

3. MUZEA

ZÁMEK  A MUZEUM ČESTICE
Raně barokní zámek byl postaven rodem Hýzrle z Chodů koncem 17. století a po požáru v roce 1690 byl znovu obnoven. Je to dvoukřídlý patrový objekt se šestibokou věží. Kolem zámku se rozkládá park, který vymezují dekorativní střílny a bašta. 
Dnes se v prostorách nachází úřad městyse, matriční a obřadní síň, knihovna a malé muzeum s expozicemi numismatické sbírky, která připomíná různá vývojová období země. V loveckém sále spatříte lovecké trofeje, ukázky místního ptactva, zvířat a lovecké zbraně.

DOBRŠ – Galerie co co
V Dobrši se v budově zámku nachází galerie co co. Základní myšlenkou galerie je obnovení společenské funkce historického objektu a propojení se společenským a kulturním životem vesnice s cílem vytvořit prostor pro setkávání lidí. Galerie v historické budově zámku v jihočeské Dobrši nabízí příležitost umělcům všech výtvarných žánrů představit se širší veřejnosti a prezentovat svou práci v nevšedních prostorách.

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE

Muzeum sídlí v prostorách strakonického hradu, který založil rod Bavorů ze Strakonic ve 13. stol. Areál hradu svou dochovalostí patří k nejstarším a nejrozsáhlejším v Čechách a v roce 1995 jej Ministerstvo kultury prohlásilo za národní kulturní památku. Součástí prohlídky je mimořádná expozice dud a dudáctví, motocyklů a zbraní světoznámé značky ČZ i ukázky z historie výroby tradičních fezů. Další části expozice připomínající Rožmberky a řád maltézských rytířů na Strakonicku Je možné navštívit jedinečnou kapitulní síň s ambitem a dochovanými nástěnnými malbami ze 14. - 15. století, černou kuchyni nebo vystoupat na vyhlídkovou věž Rumpál a pohlédnout z výšky na město i hrad Strakonice ležící na soutoku řek Otavy a Volyňky. Muzeum je otevřené od dubna do října.

MUZEUM ŘEKY OTAVY A VOROPLAVBY - STŘELSKÉ HOŠTICE
Muzeum je umístěné v zámku ve Střelských Hošticích. Plavení dřeva na Otavě věrně připomíná devítimetrová maketa celého pramene svázaného z pěti vorových tabulí. Expozice je věnována řece Otavě, její fauně a flóře, rýžování zlata, rybolovu a perlorodce říční. Své místo mají v expozici i historie místního zámeckého objektu, řemesla našich předků spojená s životem na vesnici, ale také předměty a fotografie z doby využívání objektu Armádou České republiky. Muzeum je otevřené od června do září.

MUZEUM ČZ
Jedním ze sezónních turistických cílů je ve Strakonicích možné navštívit Muzeum historie ČZ a.s., společnosti, jejíž výrobky jsou známy po celém světě. Firma vznikla v roce 1919 pod názvem Jihočeská zbrojovka a zpočátku produkovala především střelné zbraně. Po roce 1929 se zde začala věnovat výrobě jízdních kol. Od nich už to nebylo daleko k motokolům a motocyklům. V krátké době se firma stala největším výrobcem motocyklů v tehdejším Československu. Motocykly ČZ a JAWA se vyvážely do celého světa. V současné době se firma zcela zaměřuje na výrobu komponentů pro automobilový průmysl. Prohlídku muzea je vhodné domluvit předem.

4. TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI

ROZHLEDNA ČESTICE
40 metrů vysoká telekomunikační věž, umístěná těsně za obcí, slouží zároveň jako rozhledna. Vyhlídková plošina je ve výšce 7 metrů. Hezká vyhlídka na obec Čestice i na Javorník.

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Jedinečně dochovaný vodní mlýn na horní vodu je starý více než 400 let. Unikátní mlýn s opraveným dobovým zařízením je vhodným místem pro ukázku tradiční řemeslné výroby. Koná se zde mnoho akcí přibližující život na venkově včetně udržovaných tradic a zvyků - např. stavění máje, den mlynářů, den řemesel, dožínky, konopická a další. Při akcích se peče chléb v mlýnské peci. Součástí mlýna je stálá etnografická expozice „Ze života šumavského Podlesí“. Vodní mlýn Hoslovice spravuje Muzeum středního Pootaví Strakonice a pro veřejnost je otevřený od dubna do října.

REPLIKA STONEHENGE

Replika brány anglické kultovní pravěké svatyně Stonehenge je v prostoru pod Hvězdou. Jejím autorem je experimentální archeolog Ing. Pavel Pavel, který ji postavil v roce 1989. Skládá se ze dvou dvacetitunových sloupů, vysokých 4 m a pětitunového překladu. Před několika lety přibyly k bráně další kameny, díky nim má brána k podobě Stonehenge blíž.

SOCHA MOAI

Betonová kopie sochy moai vznikla v roce 1981 a je též dílem Ing. Pavla, který si na ní ověřoval své teorie o transportu těchto soch na Velikonočních ostrovech. Socha stojí na strakonickém Podskalí na pravém břehu řeky Otavy. Váží 20 tun, je vysoká 4,5 m a široká 2 x 1 m.

LÁVKA U STRAKONICKÉHO HRADU

Lávka spojuje  centrum města se strakonickým hradem. Propojuje cyklostezku na Mutěnice a navazuje na naučný okruh Podskalí. Lávka je situována 80 m nad jezem, je dlouhá 110 m a široká 4 m. Autorkou nevšedního návrhu je renomovaná architektka Iveta Torkoniaková. Lávka byla oceněna např. jako Mostní dílo roku 2009 a i získala ocenění za konstrukční detail v soutěži Česká dopravní stavba roku 2009.

ROZHLEDNA KBÍL
Telekomunikační věž na kopci Kbíl se nachází poblíž oblce Libětice ve výšce 664 m n.m.. Po vystoupání 147 schodů se vám z vyhlídkové plošiny ve výšce 27 metrů naskytne nezapomenutelný výhled na Strakonicko, podhůří Šumavy, vrcholy Šumavy a Blanský les. Těsně pod vrcholem se nachází tzv. "Kbílský dolmen", seskupení tří kamenů - na dvou balvanech je umístěna kamenná deska. Vedou se spory, zda tento úkaz je přírodního nebo umělého původu, snad z doby pravěku.

KAMENNÝ MOST TAŽOVICE
Dvouobloukový kamenný most na staré trase silnice z Volenic do Kraselova stojí přes Novosedlský potok (Kolčavku) snad už středověku. Na jedné straně zábradlí ho zdobí kamenná barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1771 a na straně druhé je výklenková kaplička z 19. století. Most byl opraven v roce 1986 a už je vyhrazen výlučně pro pěší.

ROZHLEDNA HOSLOVICE
Telekomunikační stožár se tyčí do výšky 50 metrů. Zároveň funguje jako rozhledna s plošinou ve výšce 29 metrů, na kterou se dostanete po zdolání 152 schodů. Rozhledna je volně přístupná. Při pohledu z ní se vám naskytne krásný panoramatický výhled do okolí. Uvidíte Boubín, Bobík, hrad Kašperk, dále část Strakonicka a Horažďovicka.

5. PIVOVARY

PIVOVAR PROTIVÍN
Protivínský pivovar je odpradávna největším na Prácheňsku. První písemné zmínky o pivovaru a vaření zdejšího piva se datují do roku 1540. V roce 1711 přešel do vlastnictví šlechtického rodu Schwarzenbergů, v němž setrval déle než dvě stovky let. A právě za éry Schwarzenbergů byla v pivovaru vybudována překrásná varna s měděnými kotli, včetně atypické mladinové pánve ve tvaru čtverce, ve které se pivo vaří dodnes. Zlaté období přišlo na přelomu 19. a 20. století, zejména před I. světovou válkou, kdy měl protivínský pivovar sklady nejen po celé Evropě, ale i v New Yorku. Rezervujte předem komentované prohlídky pivovaru s ochutnávkou piva. Restaurace a podniková prodejna v areálu pivovaru

DUDÁK – MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR STRAKONICE
Počátky pivovarnictví ve Strakonicích sahají až do 14. století, kdy místní měšťané získávají právo várečné listinou Bavora IV. V roce 1873 započala stavba nového Měšťanského parostrojního pivovaru na břehu řeky Otavy. Ten je dodnes dominantou nábřeží a prostranství u pivovaru slouží k pořádání společenských akcí, např. pivovarské pouti. V současné době pivovar prošel rozsáhlou modernizací provozu a zákazníkům nabízí inovované produkty a stylový design vybraných restaurací. Rezervujte si předem komentovanou prohlídku pivovaru spojenou s ochutnávkou nefiltrovaného piva točeného přímo z ležáckých tanků. Degustovnu a podnikovou prodejnu najdete v areálu pivovaru

6. SPORT A ADRENALIN

LETNÍ AREÁL RADOMYŠL
V horkých letních dnech nabízí osvěžení přírodní koupaliště v Letním areálu Radomyšl. Nachází se v klidném prostředí uprostřed přírody asi 1 km od Radomyšle. Návštěvníkům je k dispozici 50 m dlouhý bazén pro plavce s přírodní vodou, dětský bazén s filtrací a k tomu dětské hřiště, tenisový a volejbalový kurt. Je zde možnost stanování a součástí je také ubytovna se společenskou místností. Areál lze kromě rekreace využít na pořádání koncertů, svateb, firemních a soukromých oslav, soustředění mládeže, nebo sportovních oddílů.

RANČ HOSLOVICE
Venkovská turistika se vším všudy. Na rodinné farmě Hoslovice poznáte každodenní život farmáře třeba při jarním vyhánění dobytka na pastvu nebo na koňském táboře. Ale přičichnete také k pravé kovbojské zábavě, když navštívíte v červnu či září rodeo na ranči. Hipoturistika, jezdecký klub, zemědělské produkty z farmy a chutné speciality v hospodě U Starýho kance včetně možnosti ubytování.
 

VYHLÍDKOVÉ LETY nad Prácheňskem
Letiště Strakonice má k dispozici dvě travnaté vzletové a přistávací dráhy v jihozápadní části města V Lipkách v blízkosti židovského hřbitova. Veřejné vnitrostátní letiště je oblíbeným cílem zájemců o vyhlídkové lety kolem města, pilotní výcvik nebo tandemové seskoky padákem. Vyhlídkové lety jsou většinou létány nad hrady a zámky, kterých je v turistické oblasti Prácheňsko a Pošumaví mnoho a výhledy na ně jsou kouzelné.  Vzhledem k množství rybníků, je velice zajímavé pohlédnout z výšky i na rybniční soustavu v oblasti Vodňanska. Je na výběr několik časových okruhů. U nás si užijete dovolenou klidně i s hlavou v oblacích!

ŘEKA OTAVA

Přirozená přírodní osa Strakonic i Prácheňska, dlouhá 113 km, proslulá rýžováním zlata a získáváním perel z perlorodek říčních. Vzniká soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily na Šumavě. Jméno z keltského výrazu Atawa znamená „bohatá voda“. Podél řeky vede Naučná stezka Podskalí, která se věnuje z velké části přírodním i historickým zajímavostem řeky, mimo jiné i v minulosti velmi významnému plavectví (voroplavbě).

Vodáctví: Zlatonosná řeka Otava je v létě oblíbeným místem vodáků. Vydejte se na „Otavskou plavbu“.
www.otavskaplavba.cz
Cyklistika: Podél řeky je také vyznačená Otavská cyklistická cesta – „Putování krajem Karla Klostermanna“. Významná regionálních dálková cyklotrasa měří 132 km.
Na trase podél řeky je mnoho přírodních zajímavostí, památek a samozřejmě i restaurací, kempů a půjčoven lodí.

Rýžování zlata: Zažijte atmosféru zlaté horečky a vyzkoušejte si vlastníma rukama, jestli dokážete ze zlatonosné řeky vydolovat nějaký ten zlatý valounek.